კოლეჯიუმ სივიტას COLLEGIUM CIVITAS
ვარშავა, პოლონეთი

რით გამოირჩევა უნივერსიტეტი?

Collegium Civitas – ეს არის კერძო უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ვარშვის ცენტრში, კულტურისა და მეცნიერების სასახლის შენობაში. უნივერსიტეტი დაარსდა 1997 წელს პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის პატრონაჟით.

Сollegium Civitas – თანამედროვე უნივერსიტეტია, სადაც სუფევს საერთაშორისო ატმოსფერო და მულტიკულტურული გარემო, რაც იზიდავს მრავალ სტუდენტს. უნივერსიტეტის მისიას წარმოადგენს - მისცეს ხარისხიანი განათლება და განავითაროს სტუდენტის პროფესიული შესაძლებლობები და უნარ-ჩვევები.

უნივერსიტეტში სწავლების მაღალი ხარისხი არაერთხელ დამტკიცდა მაღალი პოზიციების დაკავებით პოლონეთის კერძო უნივერსიტეტებს შორის. მაგალითად, Сollegium Civitas შვიდჯერ იკავებდა პირველ ადგილს ჟურნალ «Wprost»-ის რეიტინგებში.

Collegium Civitas - იყო პირველი კერძო სასწავლებელი პოლონეთში, რომელმაც შემოიღო სწავლება ინგლისურ ენაზე საერთაშორისო ურთიერთობების და პოლიტოლოგიის კუთხით.

სწავლება უნივერსიტეტში მიმდინარეობს მცირერიცხოვან აუდიტორიებში, რომლებიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით. მეცადინეობების დროს ლექტორები იყენებენ პროექტორებს, რათა აჩვენონ მულტიმედიური პრეზენტაციები და ვიდეორგოლები. ამას გარდა, სტუდენტებს აქვთ ინტერნეტში მუშაობის შესაძლებლობა სალექციო მასალებზე და პრეზენტაციებზე.

ტექნიკური აღჭურვილობა

- კომპიუტერული კლასები ჩართულია ინტერნეტის ქსელში
- wi-fi უნივერსიტეტის მთელს ტერიტორიაზე
- ბიბლიოთეკა და სამკითხევლო დარბაზი
- საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებთან წვდომა, როგორებიცაა EBSCO, Springer, Elsevier, Web of Science, Wirtualna Biblioteka Nauki
- უფასო პროგრამული უზრუნველყოფა სტუდენტებისათვის საერთაშორისო კომპანიებისაგან: SPSS, Atlas.ti

უნივერსიტეტი გთავაზობთ სწავლას ინგლისურ ენაზე.
ფასები მოცემულია წელიწადში. ფასები მოცემულია ევროში მიახლოებით, გადახდა ხდება პოლონური ზლოტით.

სარეგისტრაციო თანხა 70 €.

ბაკალავრიატი

SOCIOLOGY:
Sociology - 2800 €
Public Relations, Marketing, New Media - 2800 €

MANAGEMENT:
User Experience Design - 2200 €
International Business and Marketing - 2800 €
Business Management - 2800 €

JOURNALISM AND NEW MEDIA:
New Media and Journalism - 2800 €

INTERNATIONAL RELATIONS:
Media, Diplomacy and International Negotiations - 2800 €
International Relations - 2800 €
International Business and Marketing - 2800 €
Central and Eastern European Studies - 2200 €

მაგისტრატურა

SOCIOLOGY:
Sociology - 3000 €
Social Media Marketing - 3000 €
Criminal Justice - 2600 €

INTERNATIONAL RELATIONS:
International Relations - 3000 €
International Business and Negotiations - 3000 €
Diplomacy and Negotiations in the Age of Information - 3000 €
Cybersecurity and Strategic Studies - 3000 €

ინგლისური ენის ცოდნა:
უნივერსიტეტში ჩარიცხვისთვის აუცილებელი მოთხოვნა არის ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე.

ცხოვრების საფასური:
უნივერსიტეტი სთავაზობს სტუდენტებს ცხოვრებას ვარშავაში სტუდენტურ საცხოვრებელში. თითოეულ ოთახში შესაძლებელია განთავსდეს 1,2, 3 ან 4 სტუდენტი. ფასები დამოკიდებულია ადგილმდებარეობაზე და ოთახების აღჭურვილობაზე.

დახმარება სამუშაოს შოვნაში:
უნივერსიტეტი დახმარებას უწევს უცხოელ სტუდენტებს სამუშაოს შოვნაში, რათა მათ გაიუმჯობესონ ფინანსური მდგომარეობა. სწავლების პირველივე წლიდან სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ დასაქმდნენ ლეგალურად პოლონეთში. სამუშაო მოიძებნება თითოეული პიროვნებისათვის (სპეციფიური ცოდნის გარეშეც კი), თუმცა აუცილებელია, რომ ისინი აკმაყოფილებდნენ კანონის სავალდებულო მოთხოვნებს და ფლობდნენ პოლონურ ენას მინიმალურ დონეზე მაინც.

იხილეთ ამ უნივერსიტეტში ჩვენი ვიზიტის ამსახველი ფოტოები


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ.: 595 251 800, 514 590 590
facebook.com/studyabroad555