სწავლა–განათლება საზღვარგარეთ

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებიჩვენი სააგენტო აღიარებულია ICEF-ის მიერ: