კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
KAUNAS UNIVERSITY of TECHNOLOGY
კაუნასი, ლიტვა

კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ლიტვაში რეიტინგით არის N2 და N1 ტექნიკურ უნივერსიტეტებს შორის. დაარსების წელი 1922. სტუდენტთა საერთო რაოდენობა 11 ათასი, რომელთაგან 8 % უცხოელია.

უნივერსიტეტის სთავაზობს მრავალ პროგრამას ინგლისურ ენაზე, ასევე მათთვის ვინც ინგლისური სათანადოდ არ იცის, შეუძლია გაიაროს ინგლისურში მოსამზადებელი პროგრამა. უნივერსიტეტში მისაღები გამოცდები არ არის (გარდა არქიტექტურის ფაკულტეტისა).

უნივერსიტეტს აქვს 19 ლაბორატორია, 12 სპორტული ცენტრი (სხვადასხვა სახეობებისთვის), 6 ხელოვნების წრე (მუსიკა, ცეკვა, ფოტოგრაფია და სხვ.), ფუნქციონირებს 30-ზე მეტი სტუდენტური ორგანიზაცია.უნივერსიტეტი გთავაზობთ სწავლას ინგლისურ ენაზე შემდეგ სპეციალობებში (სწავლის ფასი მითითებულია წელიწადში):

ყურადღება:

შემოდგომის სემესტრზე სწავლა დაიწყება 2017 წლის 1 ოქტომბერს.

ბაკალავრიატი (4 წელი):


Applied Physics - €2,800
Architecture - €2,800 (5 years)
Aviation Engineering - €2,800
Chemical Technology and Engineering - €2,800
Civil Engineering - €2,800
Electronics Engineering - €2,800
European Studies - €2,800
Industrial Technology Management - €2,800
Informatics - €2,800
Materials and Nanotechnologies - €2,800
Mechanical Engineering - €2,800
Mechatronics - €2,800
New Media Language - €2,800
Production Engineering - €2,800
Robotics -
Vehicle Engineering - €2,800

მაგისტრატურა (1.5 – 2 წელი)


Accounting and Auditing (2 years) - €3,500
Aeronautical Engineering (2 years) - €4,000
Applied Physics (2 years) - €4,000
Architecture (2 years) - €4,000
Biomedical Engineering (2 years) - €4,000
Business Big Data Analytics (2 years) - €4,000
Chemical Engineering (2 years) - €4,000
Control Technologies (2 years) - €4,000
Electrical Power Engineering (2 years) - €4,000
Electronics Engineering (2 years) - €4,000
Environmental Engineering (2 years) - €4,000
Environmental Management and Cleaner Production (2 years) - €4,000
European Union International Relations (1.5 years) - €3,500
Food Science and Safety (2 years) - €4,000
Industrial Engineering and Management (2 years) - €4,000
Informatics (2 years) - €4,000
International Business (2 years) - €3,500
Materials Science (2 years) - €4,000
Mechanical Engineering (2 years) - €4,000
Mechatronics - €4,000
Medical Physics (2 years) - €4,000
Medicinal Chemistry (2 years) - €4,000
Structural and Building Products Engineering (2 years) - €4,000
Vehicle Engineering (2 year) - €4,000

დოქტორანტურა (4 წელი)

Chemical Engineering - €6,646
Chemistry - €8,015
Civil Engineering - €6,646
Economics - €6,570
Education
Electrical and Electronic Engineering - €6,646
Energetics and Power Engineering - €6,646
Environmental Engineering - €6,646
History and Theory of Arts - €8,014
Informatics - €8,015
Informatics Engineering - €6,646
Management - €6,570
Materials Engineering - €6,646
Measurement Engineering - €6,646
Mechanical Engineering - €6,646
Physics - €8,015
Political Sciences
Sociology

სარეგისტრაციო გადასახადი: 100 EUR

ჩარიცხვის პირობები:
minimum average grade (CGPA) > 60 %

ინგლისური ენის ცოდნა:
ბაკალავრიატი: FCE or CAE, IELTS 5.5+ or TOEFL 69+
მაგისტრატურა: IELTS 6.0+, TOEFL IBT 85+ or CEFR C1+ სერტიფიკატი აუცილებელია. თუ საშუალო სკოლა ან ბაკალავრიატი ინგლისურ ენაზე გაქვთ დამთავრებული, მაშინ სერტიფიკატი არ არის აუცილებელი.

საბუთების მიღების ვადები:
შემოდგომის სემესტრზე ბოლო ვადაა 30 ივლისი.

ცხოვრების საფასური:
უნივერსიტეტს აქვს 12 კეთილმოწყობილი სტუდენტური საცხოვრებელი კაუნასში, სადაც სტუდენტებისთვის არის ერთი და მეტი საწოლიანი ოთახები. საცხოვრებლის საშუალო ფასი თვეში დაახლოებით 100 ევროა (50-დან 140 ევრომდე - დამოკიდებულია ოთახის ტიპზე).

სტიპენდიები:
- წარმატებული სტუდენტის სტიპენდია (76 ევრო თვეში - 1 სემესტრის განმავლობაში) - ეძლევა მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებს სწავლის შედეგების მიხედვით (GPA).
- ერთჯერადი წამახალისებელი სტიპენდია (დეკანის გადაწყვეტილებით 114 ევრო ან რექტორის გადაწყვეტილებით 304 ევრო) - ეძლევა სოციალურად აქტიურ სტუდენტს სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობისათვის.
- რექტორის წამახალისებელი სტიპენდია სწავლასა და კვლევაში (190 ევრო თვეში, 1 სემესტრის განმავლობაში).
- ერთჯერადი მიზნობრივი სტიპენდია - კონფერენციებსა, სემინარებში ან რაიმე ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის.
- კომპანიებისა და სპონსორების სტიპენდია - 290 დან 3475 ევრომდე ეძლევა ნიჭიერ სტუდენტებს (დამოკიდებულია სხვადასხვა პირობებზე).
- ერთჯერადი სოციალური სტიპენდია (152 ევრო ან მეტი) ეძლევა დახმარების სახით სტუდენტს (სერიოზული ავადმყოფობის, ან ოჯახის წევრის დაკარგვის, ან სხვა გაჭირვების შემთხვევაში).

რა საბუთები დამჭირდება?
1. საზღვარგარეთის პასპორტი
2. ფოტოსურათი (საპასპორტე ზომის - 3 X 4-ზე)
3. ატესტატი ან დიპლომი (თუ ბაკალავრიატზე აბარებთ - ატესტატი, ხოლო თუ მაგისტრატურაზე აბარებთ - ბაკალავრის დიპლომი. თუ დიპლომი ჯერ არ აგიღიათ - მაშინ ცნობა უნივერსიტეტიდან).
4. ნიშნების ფურცელი ან დიპლომის დანართი
5. ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
6. ბანკიდან ცნობა სწავლისთვის საჭირო თანხის არსებობის შესახებ.დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ.: 595 251 800, 514 590 590