ვილნიუსის უნივერსიტეტი,
VILNIUS UNIVERSITY
ვილნიუსი, ლიტვა

ლიტვისა და აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი უძველესი - ვილნიუსის უნივერსიტეტი ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნეში - 1579 წელს დაარსდა და დღემდე ლიტვის წამყვან საგანმანათლებლო დაწესებულებად რჩება. ყოველწლიურად უნივერსიტეტში განათლებას 22 ათასზე მეტი სტუდენტი იღებს, ლექტორების საერთო რაოდენობაა - 1300.

ვილნიუსის უნივერსიტეტს აქვს 12 ფაკულტეტი, 7 ინსტიტუტი და 4 სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. უნივერსიტეტში ასევე განთავსებულია ობსერვატორია, ბოტანიკური ბაღი და საინფორმაციო ტექნოლოგიური ცენტრი. ერთ-ერთი მთავარი მშვენება კი უძველესი ბიბლიოთეკაა, რომლის ერთი ოთახი თითქმის პირვანდელი - საუკუნეების წინანდელი სახით არის შენარჩუნებული, სხვა დარბაზები კი თანამედროვედ აღჭურვილია. ვილნიუსის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის საცავში კი არც მეტი, არც ნაკლები 5 მილიონზე მეტი დასახელების წიგნი, მათ შორის სხვადასხვა ენაზე თარგმნილი რამდენიმე ქართული ნაწარმოები, ასევე მანუსკრიპტები და დოკუმენტები ინახება.

ვილნიუსის უნივერსიტეტის უპირატესობები:
• ხარისხიანი განათლება და მრავალწლიანი აკადემიური ტრადიციები - 1579 წლიდან.
• ყველაზე პოპულარული სასწავლო დაწესებულება ლიტვაში
• განვითარებული სამეცნიერო ტექნიკური ბაზა სწავლისა და კვლევებისათვის
• პროგრამები და კურსები ინგლისურ და რუსულ ენებზე
• უცხოელი სტუდენტებისათვის გაბნკუთვნილი პროგრამები და მენტორების სისტემა

ყურადღება:

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა - 1 ივლისი.

სწავლა დაიწყება 2017 წლის 1 სექტემბერს.

უნივერსიტეტი გთავაზობთ სწავლას ინგლისურ ენაზე შემდეგ სპეციალობებში (სწავლის ფასი მითითებულია წელიწადში):

სამედიცინო ფაკულტეტი:

Medicine (6 years) – 8520 Euro
Dentistry (5 years) - 12 960 Euro

ბაკალავრიატი:

Management and Business Administration (4 years) - 2400 Euro
English and Russian Languages (4 years) – 1861 Euro

მაგისტრატურა:

Quality Management (1,5 years) - 3400 Euro
Art Management (1,5 years in Kaunas City) - 2242 Euro
Business Informatics (2 years Kaunas City) - 3219 Euro
International Business and Economics Management (1,5 years) - 3400 Euro
Economics Analysis and Planning (1,5 years) - 3400 Euro
Marketing and Integrated Communication (1,5 years) - 3400 Euro
Marketing Analytics (2 years) - 3400 Euro
Finance (1,5 years) - 3400 Euro
Eastern European and Russian Studies (1,5 years) - 2422 Euro
International and European Union Law (LL.M) (1,5 years) - 3000 Euro
International Communication (1,5 years) - 3000 Euro
English Studies (Literature, linguistics, Culture) (2 years) - 2317 Euro
Russian Studies (Literature, linguistics, Culture) (2 years) - 2317 Euro
Financial and Actuarial Mathematcs (1,5 years) - 2510 Euro
Econometrics (1,5 years) - 3219 Euro
Computer Modeling (1,5 years) - 6438 Euro

სარეგისტრაციო გადასახადი: 100 EUR

ინგლისური ენის ცოდნა:
TOEFL iBT 65, IELTS 5.5 სერტიფიკატი აუცილებელია. თუ საშუალო სკოლა ან ბაკალავრიატი ინგლისურ ენაზე გაქვთ დამთავრებული, მაშინ სერტიფიკატი არ არის აუცილებელი.

ცხოვრების საფასური:
უნივერსიტეტს აქვს კეთილმოწყობილი სტუდენტური საცხოვრებელი. ფასი თვეში 85-დან 100 ევრომდე.

სწავლის დაფინანსების შანსი:
მხოლოდ მაგისტრატურაზე - ლიტვის მთავრობის გრანტი

საბუთების მიღების ვადები:
2017 წლის შემოდგომის სემესტრზე – 1 ივლისამდე (სწავლა იწყება 1 სექტემბერს).

რა საბუთები დამჭირდება?
1. საზღვარგარეთის პასპორტი
2. ფოტოსურათი (საპასპორტე ზომის - 3 X 4-ზე)
3. ატესტატი ან დიპლომი (თუ ბაკალავრიატზე აბარებთ - ატესტატი, ხოლო თუ მაგისტრატურაზე აბარებთ - ბაკალავრის დიპლომი. თუ დიპლომი ჯერ არ აგიღიათ - მაშინ ცნობა უნივერსიტეტიდან).
4. ნიშნების ფურცელი ან დიპლომის დანართი
5. ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
6. ბანკიდან ცნობა სწავლისთვის საჭირო თანხის არსებობის შესახებ.
7. ორი სარეკომენდაციო წერილი ლექტორებისგან.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ.: 595 251 800, 514 590 590